Telefon
608 504 164
Adres
ul. Staromiejska 72, Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Wakacyjne Poruszenie - LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Wakacyjne Poruszenie - LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

WAKACYJNE PORUSZENIE - LETNIE WARSZTATY ARTYSTYCZNE

Drogie Dzieci, Drodzy Rodzice!

Studio Maciej ogłasza WAKACYJNE PORUSZENIE i zaprasza Was na lato pełne przygód i atrakcji! 

W każdy tydzień wakacji, razem z Wami, wybierzemy się w inną, wyjątkową podróż. 

Jesteście ciekawi jaką?

Więcej dowiecie się poniżej! :)

 

Turnus 1 (28.06 - 02.07) Podróż za jeden uśmiech

Turnus 2 (05.07 - 09.07) Mały Książę

Turnus 3 (12.07 - 16.07) Podróże Pana Kleksa

Turnus 4 (19.07 - 23.07) Pipi na Południowym Pacyfiku

Turnus 5 (26.07 - 30.07) Wędrówki z Koziołkiem Matołkiem

Turnus 6 (02.08 - 06.08) Szkoła na Planecie Pegaz

Turnus 7 (09.07 - 13.08) Podróż z Ekspresem Odkrywcy

Turnus 8 (16.08 - 20.08) Palcem po mapie - Kefir w Kairze

Turnus 9 (23.08 - 27.08) W góry!

 

Podczas każdego tygodnia WAKACYJNEGO PORUSZENIA oferujemy:

 • wspaniałą zabawę związaną z tematyką przewodnią turnusu

 • ciekawe zajęcia plastyczne 

 • gry i zabawy na świeżym powietrzu

 • swobodę uczestników

 • kreatywne spędzanie wspólnego czasu

 • upominek warsztatowy - niespodzianka!

 • piątkową wycieczkę poza teren studia - każdy turnus będzie odwiedzał inne interesujące miejsce*

*Punkt ten zależny jest od obostrzeń panujących w kraju, w trakcie wybranego turnusu. Opcja dodatkowo płatna.

 

Koszt:

 • 450 zł/os. - turnus 5 dni

 • klienci, którzy podpisali umowę na zajęcia w roku szkolnym 2020/21 - 425 zł/turnus

 • rodzeństwo - 425 zł/turnus/1 os.

 • kupno 3 turnusów (od 3 turnusu) - 425 zł

 • kupno 5 turnusów (od 5 turnusu) - 400 zł

 • pojedynczy dzień wybranego turnusu - 90 zł/os. 

UWAGA! Przy zapisaniu uczestników do końca maja cena maleje do 425 zł za pojedynczy turnus, za osobę.

W cenie:

 • kreatywne zajęcia przygotowane wg. autorskiego programu

 • opieka wykwalifikowanej kadry wychowawczej

 • wyżywienie (obiad i podwieczorek)

 • materiały do zajęć

 

Plan dnia:

6:30 - 9:00 przyprowadzanie dzieci (godziny pobytu należy zgłosić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem warsztatów)

9:00 śniadanie (I lub II - przyniesione z domu)

9:30 - 13:30  zajęcia programowe

13:30 obiad

14:00 - 14:30 siesta poobiednia

14:30 podwieczorek

14:30 - 16:00* zajęcia programowe, odbiór dzieci

*Godziny pobytu dziecka ustalamy indywidualnie z rodzicami.

 

Wpłaty:

Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska

ul. Staromiejska 72 41-800 Zabrze

ING Bank Śląski: 53 1050 1588 1000 0091 3164 8504

 • w tytule: imię i nazwisko dziecka, lato, turnus 

 •  np. Jaś Kowalski, lato, turnus 3

 

Co należy zabrać:

 1. Buty zmienne.

 2. Śniadanie.

 3. Wodę.

 

Ważne

 • Jeżeli Twoje dziecko jest uczulone na jakiś składnik pokarmowy, to koniecznie daj nam o tym znać wcześniej.

 • Zanim zrobisz przelew - najpierw zapisz dziecko na wybrany turnus/turnusy.

 

Zapisy:

 • tel. 608504164 

 • mail: napiszdomnie@studiomaciej.pl

Przy zapisie podaj:

 1. imię i nazwisko dziecka

 2. wiek

 3. nr telefonu kontaktowego

 4. inf. o alergiach pokarmowych

 5. godziny pobytu dziecka

Potwierdzeniem rezerwacji miejsca uczestnika jest dokonanie opłaty w wysokości 100 zł/turnus.

 

 

Regulamin Warsztatów Artystycznych

1.     Organizatorem warsztatów jest Agencja M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska ul. Staromiejska 72, 41 - 800 Zabrze, NIP: 6482427472

2.     Miejscem organizacji warsztatów jest Studio Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul. Staromiejskiej 72, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

3.     Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-10 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Warsztaty przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i dla zorganizowanych grup.

5.     Warsztaty odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach od 08:00 do 16:00.

6.     Warsztaty organizowane są turnusami.

7.     Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy). Potwierdzeniem rezerwacji miejsca jest dokonanie zadatku w wysokości 100 zł/dziecko/turnus. 

8.     Wysokość opłaty na poszczególne warsztaty oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszany jest na stronie internetowej wraz z uruchomieniem zapisów.

9.     Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wymaga zgłoszenia - najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem turnusu, w innym przypadku zadatek nie podlega zwrotowi.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych warsztatów z przyczyn niezależnych od niego. Warsztaty mogą być odwołane w szczególności, gdy:

 • liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby ich uczestników,

 • ze względu na złe warunki pogodowe,

 • z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

11.  Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty.

12.  W czasie trwania warsztatów dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty.

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników pozostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

14.  Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

15.  Organizator ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

16.  Rodzic/opiekun uczestnika Warsztatów odpowiada za wszelkie szkody z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia Studia Maciej.

17.  Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ.

18.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika warsztatów oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA MACIEJ.

19.  Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie na warsztatach organizowanych przez Studio Maciej.

20.  Każdy rodzic/opiekun prawny uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go po ich zakończeniu.

21.  Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych.

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

23.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania Warsztatów.

24.  Rodzic/opiekun prawny, zobowiązany jest do zapewnienia dziecku wszystkich potrzebnych rzeczy, niezbędnych w trakcie uczestnictwa w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, nakrycia głowy, stroje)

25.  Harmonogram zajęć warsztatowych znajduje się na stronie internetowej www.studiomaciej.pl

 

Informacje związane z obostrzeniami sanitarnymi związanymi z COVID-19:

 • W zajęciach mogą brać udział JEDYNIE zdrowe dzieci.

 • Zachowujemy wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa.

 • Studio jest codziennie dezynfekowane.

 • Obowiązuje sprawdzanie temperatury oraz dezynfekcja rąk przed wejściem do studia.

 • Rodzic zobowiązany jest do wypełnienia kwestionariusza sanitarnego w każdym dniu pobytu dziecka.