Telefon
608 504 164
Adres
ul. Staromiejska 72, Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Muzykoterapia

Muzykoterapia

MUZYKOTERAPIA

Czy wiesz, że muzyka może wspierać rozwój Twojego dziecka? Czy chciałbyś, aby terapia Twojego dziecka była dla niego radosna i interesująca?

Muzykoterapia to program muzyczny przeznaczony dla dzieci z różnego rodzaju zaburzeniami i niepełnosprawnościami m.in. z:

 • autyzmem
 • ADHD
 • zespołem Downa, Aspergera
 • niepełnosprawnością intelektualną i ruchową
 • zaburzeniami integracji sensorycznej
 • zaburzeniami emocji i zachowania
 • zaburzeniami słuchu i mowy

Dzięki niezwykłemu medium, jakim jest muzyka dzieci uczą się nowych umiejętności i przekraczają kolejne bariery. A wszystko to w atmosferze zabawy i radości. Zabawy i ćwiczenia podczas zajęć wykorzystują różne formy aktywności muzycznej dziecka: śpiewanie, słuchanie, ruch do muzyki, grę na instrumentach, improwizację. Muzykoterapia wspiera i stymuluje całościowy rozwój dziecka.

Zajęcia muzykoterapeutyczne:

 • rozwijają i stymulują słuch
 • wspierają rozwój mowy i pomagają w redukcji problemów logopedycznych
 • stymulują polisensorycznie
 • wyzwalają radość ze wspólnego muzykowania
 • uczą przebywania i współpracy w grupie
 • dają motywację do działania

Czas trwania zajęć: jest dostosowany do wieku i percepcji dzieci. Układ zajęć zawiera w sobie przywitanie, pracę z piosenką, improwizację instrumentalną, ruch, relaksację (często z elementami plastycznymi) i muzyczne pożegnanie. Całość sprawia, że jest to czas możliwie najefektywniej wykorzystany przez dziecko.

W zajęciach uczestniczą dzieci z rodzicami – chyba że terapeuta podpowie inne rozwiązanie.

Co potrzebujemy: buty zmienne