Karolina
T: 608 504 164
Adres
ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze
E-mail
napiszdomnie@studiomaciej.pl

Aktualności

Aktualności
Wydarzenie
Zimowe Warsztaty Artystyczne
12.11.2017

Czy lato, czy zima, u nas nudy ni ma :)

Do wyboru dwa turnusy:

Jeżeli Twoje dziecko jest gadatliwe, głośne, ruchliwe, nieprzewidywalne, robi bałagan i lubi się brudzić, to turnus z KREATYWNOŚCI będzie dla niego idealny: 

  • 29.01-2.02 Kreatywniak

lub

Jeżeli Twoje dziecko uwielbia eksperymentować, co chwilę miesza ze sobą różne substancje, marzą mu się wybuchy, uwielbia rozwiązywać zagadki i zadaje Ci mnóstwo pytań, to turnus z NAUK ŚCISŁYCH będzie dla niego strzałem w dziesiątkę: 

  • 5.02-9.02 Ściślak

Plan dnia:

6:30-9:00 przyprowadzanie dzieci

9:00 śniadanie (I lub II - przyniesione z domu)

9:30-13:00 zajęcia programowe

13:00 obiad

13:30-14:00 sjesta

14:00 podwieczorek

14:00-16:00 zajęcia programowe, odbiór dzieci

Koszt 350zł/osobę. W cenie:

  1. Opieka wykwalifikowanych wychowawców, instruktorów i animatorów.
  2. Ubezpieczenie.
  3. Obiad, podwieczorek, napoje.
  4. Materiały do zajęć.

Przyjmujemy dzieci w wieku 4-11 lat.

Co należy zabrać:

  1. Buty zmienne.
  2. Śniadanie.
  3. Strój do brudzenia.

Godziny pobytu dziecka ustalamy indywidualnie do potrzeb rodziców, jeżeli pracujesz dłużej niż 16:00, to dla nas nie jest problem.

Jeżeli Twoje dziecko jest uczulone na jakiś składnik pokarmowy, to koniecznie daj nam o tym znać wcześniej.

Zanim zrobisz przelew - najpierw zapisz dziecko.

Zapisy: 608504164 lub napiszdomnie@studiomaciej.pl

Regulamin Warsztatów Artystycznych

1.     Organizatorem warsztatów jest Agencja Artystyczna M.ART PROMOTION Magdalena Ziółkowska ul. Srebrna 6, 41-819 Zabrze, NIP: 6482427472

2.     Miejscem organizacji warsztatów jest Studio Artystyczne Maciej mające swą siedzibę w Zabrzu przy ul.  Srebrnej 6, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

3.     Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-11 lat, chyba że Organizator wskazał inaczej w opisie warsztatów lub umowie.

4.     Warsztaty przeznaczone są zarówno dla uczestników indywidualnych jak i dla zorganizowanych grup.

5.     Warsztaty odbywają się w dni powszednie (poniedziałek – piątek), w godzinach 8-16.

6.     Warsztaty organizowane są turnusami.

7.     Do uczestnictwa w warsztatach uprawnia dokonanie wcześniejszej wpłaty (przelew na wskazany rachunek bankowy)

8.     Wysokość opłaty na poszczególne warsztaty oraz termin zapłaty każdorazowo ogłaszane jest na stronie internetowej wraz z uruchomieniem zapisów.

9.     Rezygnacja z uczestnictwa w warsztatach wymaga wyraźnego jej zgłoszenia. Z rezygnacją łączy się prawo zwrotu zapłaconej opłaty tylko w przypadkach określonych w umowie.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych warsztatów z przyczyn niezależnych od niego. Warsztaty mogą być odwołane w szczególności, gdy:
 - liczba uczestników, którzy dokonali rezerwacji w warsztatach nie osiągnie minimalnej liczby ich uczestników,
- na organizację warsztatów nie pozwolą warunki pogodowe,
- z innych przyczyn niezależnych od Organizatora.

11.  Opiekunowie nie mogą przebywać w pomieszczeniu, w którym organizowane są warsztaty.

12.  W czasie warsztatów dzieci znajdują się pod opieką osób prowadzących warsztaty.

13.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników zostawione bez opieki oraz za straty materialne na rzeczach należących do uczestników zaistniałe podczas zajęć warsztatowych, o ile nie powstały one na skutek zaniedbania i winy umyślnej Organizatora.

14.  Uczestnik ma obowiązek podporządkować się regulaminowi oraz instrukcjom organizatorów w ramach prowadzonych zajęć.

15.  Organizator ma prawo usunąć z warsztatów uczestnika, który nie podporządkowuje się regulaminowi i zakłóca porządek bez zwrotu zapłaty za warsztaty.

16.  Rodzic/opiekun uczestnika Warsztatów odpowiada za wszelkie szkody z winy podopiecznego w trakcie trwania warsztatów, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia Studia Artystycznego Maciej.

17.  Organizator warsztatów zastrzega sobie możliwość wykonania dokumentacji zdjęciowej w trakcie trwania zajęć i publikacji wykonywanych zdjęć w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA ARTYSTYCZNEGO MACIEJ.

18.  Rodzic/prawny opiekun małoletniego uczestnika oświadcza, iż zezwala na bezpłatne zamieszczanie jego dzieł, powstałych w trakcie warsztatów, w galerii dostępnej na stronie www.studiomaciej.pl oraz na innych stronach promujących działalność STUDIA ARTYSTYCZNEGO MACIEJ.

19.  Uczestnik ma obowiązek wszystkie zaakceptowane zdjęcia prezentowane w internecie opatrywać linkiem do www.studiomaciej.pl celem wskazania, że powstały właśnie na warsztatach organizowanych przez Studio Artystyczne Maciej.

20.  Każdy rodzic/opiekun warsztatów uczestnika warsztatów zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na zajęcia w wyznaczonym miejscu, a następnie do odebrania go po ich zakończeniu.

21.  Każdy rodzic/opiekun uczestnika warsztatów zobowiązany jest do poinformowania o ewentualnych uczuleniach podopiecznego i do przedstawienia wszelkich informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na stan dziecka w trakcie zajęć warsztatowych.

22.  Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu.

23.  Ze względów bezpieczeństwa każdy z rodziców/opiekunów uczestnika zobowiązany jest podać przynajmniej jeden numer telefonu dostępny w godzinach trwania Warsztatów.

24.  Odebrać dziecko może jedynie osoba upoważniona, wymieniona w kwestionariuszu

25.  Rodzic/opiekun zobowiązany jest zapewnić dziecku wszystkie rzeczy niezbędne w zakresie jego uczestników w zaplanowanych zajęciach warsztatowych (np. buty zmienne, wierzchnie odzienie, nakrycia głowy, stroje)

26.  Harmonogram zajęć warsztatowych znajduje się na stronie internetowej www.studiomaciej.pl

 

 

Wstecz